Godlike Productions - Conspiracy Forum
Users Online Now: 1,841 (Who's On?)Visitors Today: 1,052,610
Pageviews Today: 1,414,927Threads Today: 331Posts Today: 6,014
02:15 PM


Rate this Thread

Absolute BS Crap Reasonable Nice Amazing
 

U.S. overseeing mysterious construction project in Israel

 
JustAnotherVisitor
Offer Upgrade

User ID: 26023394
Netherlands
12/01/2012 05:18 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
U.S. overseeing mysterious construction project in Israel
The U.S. Army Corps of Engineers plans to supervise construction of a five-story underground facility for an Israel Defense Forces complex, oddly named “Site 911,” at an Israeli Air Force base near Tel Aviv.

Only U.S. construction firms are being allowed to bid on the contract and proposals are due Dec. 3, according to the latest Corps of Engineers notice.

[link to www.washingtonpost.com]
U heeft vast wel eens het gevoel dat er iets niet klopt aan een bepaald bericht zoals bijvoorbeeld de vele aardbevingen die op het moment plaats vinden, vulkaanuitbarstingen, uw gezondheid en welzijn, over de kracht van de zon, het weer, etc. Wij zijn op zoek naar de waarheid achter deze berichten en om het voor u allemaal zo duidelijk mogelijk te maken, proberen wij u zo alles duidelijk te maken en het voor u op Verborgen Nieuws te plaatsen. De wereld ondergaat een grote verandering, daarom laten wij u zien wat er daadwerkelijk plaats vind op onze wereld!

[link to www.verborgennieuws.nl]


News