Godlike Productions - Conspiracy Forum
Users Online Now: 2,607 (Who's On?)Visitors Today: 2,673,375
Pageviews Today: 3,441,096Threads Today: 615Posts Today: 13,113
09:46 PM


Back to Forum
Back to Forum
Back to Thread
Back to Thread
REPORT ABUSIVE REPLY
Message Subject You Are Not Your Ego!
Poster Handle Anonymous Coward
Post Content
Tiedän...
Olen kuolematon henki
Kokonainen ja viaton
Kaikki on anteeksiannettu ja vapautettu
 Quoting: Anonymous Coward 41804354


Tiedän...
Olen kuolevainen kasa paskaa
Mitään ei ole anteeksiannettu tai vapautettu
 Quoting: thowni


No, se oli lainaus Ihmeiden oppikurssista. Ajattelin, että olit lukenut sitä.
 
Please verify you're human:
Reason for reporting:
News