Godlike Productions - Conspiracy Forum
Users Online Now: 1,927 (Who's On?)Visitors Today: 1,626,440
Pageviews Today: 2,037,405Threads Today: 391Posts Today: 6,254
02:43 PM


Rate this Thread

Absolute BS Crap Reasonable Nice Amazing
 

TOMEK

 
Theresa
Offer Upgrade

User ID: 209321
United States
03/29/2007 10:37 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
TOMEK
Translation:

*Dear* *Tomek*, ma i wysłał pocztą (umieścił; wysłany pocztą; umieszczony) próbować (próba; wypróbowywać) pomagać wam na *GLP* forum. Was język angielski nie jest bardzo dobry, tak (więc) zasiedlać (ludzie; lud; ludowy) na *glp* mylnie zrozumieją pewną ilość waszych słów. JA *genuinely* potrzebował (chciał; potrzebny) próbować (próba; wypróbowywać) pomagać wam. JA jestem żałujące jeżeli wy odczuwaliście co JA obrażało was tak czy inaczej, który nie był mój zamiar. JA nie będę (wola) wysyłać pocztą (umieszczać) wy znowu po (po tym, jak) *this.I* potrzebował (chciał; potrzebny) wy rozumieć w waszym tubylec (krajowy) język (językowy) co (żeby; który) tam rzeczywiście są ludowe co (żeby; który) troska (uwaga; troszczyć się) o waszej sytuacji, i one rzeczywiście robi brak (potrzeba; potrzebować; chcieć) próbować (próba; wypróbowywać) pomagać wam. Wy co my w innych państwach nie poznaje co to podobne do w Polsce. Wy także co nie słuchamy dostateczna ilość (dostateczny; dostatecznie). JA (wypróbował) czytać przez wasze komunikaty (stanowisko) i rozumieją co zdarza się. Znowu JA będzie (wola) nie komunikat (stanowisko) wy po (po tym, jak).

I used poltran.com
Tomek
User ID: 189887
Poland
03/29/2007 10:40 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
problem gone

<----->

they think I m sick do you understand , voices , schizofrenia , beauty minde , I dont care etc .

they keep it in their hands

key to the future

give it to them what they keep by their ignornance

problem gone

<----->

they think I m sick do you understand , voices , schizofrenia , beauty minde , I dont care etc .

they keep it in their hands

key to the future

give it to them what they keep by their ignornace
Tomek
User ID: 189887
Poland
03/29/2007 10:40 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
gone
T
User ID: 189887
Poland
03/29/2007 10:43 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
@@@@@@@@@@@
Theresa (OP)

User ID: 209321
United States
03/29/2007 10:43 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
For all on GLP This is the english post for the above in polish. I feel that Tomek is reaching out for help, but there is a communication issue. It seems that Tomek does not think that anyone other than in poland can understand the situation whatever that may be. I really did try to help, but felt that Tomek did not really want help, just telling of the situation at hand. Forgive me if I am wrong.
In Love,Theresa

Dear Tomek, i have seen and posted to try to help you on the GLP forum. You english is not very good, so people on glp misunderstand some of your words. I genuinely wanted to try to help you. I am sorry if you felt that I was insulting you somehow, that was not my intention. I will not post to you again after this.I wanted you to understand in your native language that there really are people that care about your situation, and they really do want to try to help you. You stated that we in other countries don't know what it like in poland. You also stated that we don't listen enough. I have tried to read through your posts and understand what is happening. Again I will not post to you after. I posted this to Tomek in
Theresa (OP)

User ID: 209321
United States
03/29/2007 10:51 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
Translation:

One obmy&#347;laj&#261; JA *m* chory robi wy rozumiecie, g&#322;os (wyra&#380;a), *schizofrenia* , pi&#281;kno&#347;&#263; *minde* , JA *dont* troska (uwaga; troszczy&#263; si&#281;) i tak dalej. One utrzymuj&#261; to w ich kluczu r&#261;k do przysz&#322;o&#347;ci (transakcja terminowa) daj&#261; temu do & (oni) co one utrzymuj&#261; przez ich *ignornace* *Tomek* ten (to) jest to, co wy napisali&#347;cie, ale znowu KTO (KTÓRY) obmy&#347;la was jeste&#347;cie chorzy? Kto (który) trzyma (przeprowadzaj&#261;cy) klucz? Ten jest to, co JA mówi&#322; o. Wasz komunikat (stanowisko) jest nieokre&#347;lony, nie dostateczny informacja dla wszelkiego kto (który) rzeczywi&#347;cie k&#322;opocie (opiekuje si&#281;) dostateczna ilo&#347;&#263; o was próbowa&#263; (próba; wypróbowywa&#263;) pomaga&#263; wam. Sprawia&#263; przyjemno&#347;&#263; (prosz&#281;) u&#380;ywaj&#261; ten (to) *site-www.poltran.com* i u&#380;ywany od j&#281;zyka polskiego (blask) do angielski (j&#281;zyk angielski) tak (wi&#281;c) co (&#380;eby; który) my kto (który) WCI&#260;&#379; rozprzestrzeniaj&#261; nasze r&#281;ce i serca próbowa&#263; (próba; wypróbowywa&#263;) jest pomocy ca&#322;kowicie mo&#380;e rozumie&#263; co wy mówicie (przemawiaj&#261;cy). &#379;aden (nie), nie obmy&#347;lam was jeste&#347;cie odurzeni, JA po prostu (dopiero co) obmy&#347;laj&#261; *translantion* obmy&#347;laj&#261; jest kwestia.

Tomek-<they think I m sick do you understand , voices , schizofrenia , beauty minde , I dont care etc .
they keep it in their hands
key to the future
give it to them what they keep by their ignornace
Theresa>Tomek this is what you wrote, but again WHO thinks you are sick? Who is holding the key? This is what I was talking about. Your post is vague, not enough information for anyone who really cares enough about you to try to help you. Please use this site-www.poltran.com and use from polish to english so that we who STILL extend our hands and hearts to try to be of assistance to you can fully comprehend what you are saying. No, I do not think you are stupid, I just think the translantion thing is a problem.
Tomek
User ID: 189887
Poland
03/29/2007 11:05 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
ignorantion keep the key to the darknes


ignorants keep the key .
Tomek
User ID: 189887
Poland
03/29/2007 11:12 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
Im not going Theresa to tell you this all because if it go to Poland it will be the big truoble

ask others on this forum and they will tell you

BTW your idea to tell it in Poland was wrong

I already told this where I should tell

MM
Theresa (OP)

User ID: 209321
United States
03/29/2007 11:14 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
Translation:

*Ignorants* utrzymuj&#261; klucz? &#379;aden chocia&#380; "nieuctwo " jest wielka cz&#281;&#347;&#263; kwestii, to nie jest ca&#322;y (ca&#322;o&#347;&#263;; w ca&#322;o&#347;ci) kwestia (problemowy). *Christ* jest KLUCZ, On ma Klucz, Jego S&#322;owa MI&#321;O&#346;CI s&#261; Kluczem. *Darkness* tylko obmy&#347;la to trzyma niektóry widok klucza, ale to robi nie. To nigdy zrobi&#322;.

English-
Ignorants keep the key? No although "ignorance" is a big part of the problem, it is not the whole problem. Christ is the KEY, He has the Key, His Words of LOVE are the Key. Darkness only thinks it holds some kind of key, but it does not. It never did.
Tomek
User ID: 189887
Poland
03/29/2007 11:18 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
the key of the ignornace are on you tongue

not on mine

darknes
Tomek
User ID: 189887
Poland
03/29/2007 11:20 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
Darkness only thinks it holds some kind of key
 Quoting: TheresaGo away woman you are not only stupid but you keep the key of the ignornace on your tongue .
Wasayo

User ID: 11262
United States
03/29/2007 11:23 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
For all on GLP This is the english post for the above in polish. I feel that Tomek is reaching out for help, but there is a communication issue. It seems that Tomek does not think that anyone other than in poland can understand the situation whatever that may be. I really did try to help, but felt that Tomek did not really want help, just telling of the situation at hand. Forgive me if I am wrong.
In Love,Theresa

Dear Tomek, i have seen and posted to try to help you on the GLP forum. You english is not very good, so people on glp misunderstand some of your words. I genuinely wanted to try to help you. I am sorry if you felt that I was insulting you somehow, that was not my intention. I will not post to you again after this.I wanted you to understand in your native language that there really are people that care about your situation, and they really do want to try to help you. You stated that we in other countries don't know what it like in poland. You also stated that we don't listen enough. I have tried to read through your posts and understand what is happening. Again I will not post to you after. I posted this to Tomek in
 Quoting: Theresa
Hi, Theresa!


I've tried to help with Tomek too, and so has my husband, but with no success. I agree with you, that it is a communication problem.


It hurts me when I see people taunt Tomek and make fun of him, because he is a dear human being, and his insights can be very amazing.


Thank you for trying to help him. He is worth it.
"Every word of God is pure: He is a shield unto them that put their trust in Him." Prov. 30:5
Tomek
User ID: 189887
Poland
03/29/2007 11:23 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
go to school and learn to not ignore then come back and teach about Jesus and love .
LuckySoul

User ID: 167569
Austria
03/29/2007 11:27 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
go to school and learn to not ignore then come back and teach about Jesus and love .
 Quoting: Tomek 189887


to ignore what?
~"I know of no safe depository of the ultimate powers of the society but the people themselves; and if we think them not enlightened enough to exercise their control with a wholesome discretion, the remedy is not to take it from them, but to inform their discretion by education."~
Thomas Jefferson
Tomek
User ID: 189887
Poland
03/29/2007 11:29 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
Darkness only thinks it holds some kind of key, but it does not. It never did.
 Quoting: Theresaeweryonce see that this woman ignore

save it to disck that she said to ignore me
Tomek
User ID: 189887
Poland
03/29/2007 11:30 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
to ignore what?
 Quoting: LuckySoul


words
LuckySoul

User ID: 167569
Austria
03/29/2007 11:37 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
eweryonce see that this woman ignore

save it to disck that she said to ignore me
 Quoting: Tomek 189887


she tried to help you. there is no reason to call her stupid or ignorant just because the way she tried to help you did not seem right to you (offended you).
she said she will no longer post to you, can you blame her, after being called stupid for trying to help?
please tell us what she did wrong.
and be passionate and condone to those that offend you. not everyone can have the wisdom you think you have.
~"I know of no safe depository of the ultimate powers of the society but the people themselves; and if we think them not enlightened enough to exercise their control with a wholesome discretion, the remedy is not to take it from them, but to inform their discretion by education."~
Thomas Jefferson
Tomek
User ID: 189887
Poland
03/29/2007 11:46 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
she tried
 Quoting: LuckySoul


when I come to you and ask you about somthing or I tell you somthing then what you will make first is you will tell me that Im stupid ?

OK it is wery nice way

BTW
Im lusing my time

who have ear to hear and minde to not ignore He is not ignorant

of me


MM
LuckySoul

User ID: 167569
Austria
03/29/2007 11:56 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
when I come to you and ask you about somthing or I tell you somthing then what you will make first is you will tell me that Im stupid ?

OK it is wery nice way

BTW
Im lusing my time

who have ear to hear and minde to not ignore He is not ignorant

of me


MM
 Quoting: Tomek 189887


she said you are stupid? or you have the feeling she thinks you are stupid because she thought she could help you/ you need help?
anyway, you seem a bit stuck up to me ( you act superior)
but maybe its just me, being ignorant and stealing your time.
~"I know of no safe depository of the ultimate powers of the society but the people themselves; and if we think them not enlightened enough to exercise their control with a wholesome discretion, the remedy is not to take it from them, but to inform their discretion by education."~
Thomas Jefferson
Theresa (OP)

User ID: 209321
United States
03/29/2007 01:20 PM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
Greetings Wasayo and Lucky Soul! Thank You very much from the center of my heart! I had to try. I felt that if I could talk to him in his language it would help. I came back to this board because I was hoping that maybe he would understand that.
In Love,
Theresa
Anonymous Coward
User ID: 214554
United States
03/29/2007 01:26 PM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
Theresa, you are a kind soul. Please forgive Tomek, several have tried to help him just pray for him.
SpectrumBlue

User ID: 181546
United States
03/29/2007 01:29 PM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
For all on GLP This is the english post for the above in polish. I feel that Tomek is reaching out for help, but there is a communication issue. It seems that Tomek does not think that anyone other than in poland can understand the situation whatever that may be. I really did try to help, but felt that Tomek did not really want help, just telling of the situation at hand. Forgive me if I am wrong.
In Love,Theresa

Dear Tomek, i have seen and posted to try to help you on the GLP forum. You english is not very good, so people on glp misunderstand some of your words. I genuinely wanted to try to help you. I am sorry if you felt that I was insulting you somehow, that was not my intention. I will not post to you again after this.I wanted you to understand in your native language that there really are people that care about your situation, and they really do want to try to help you. You stated that we in other countries don't know what it like in poland. You also stated that we don't listen enough. I have tried to read through your posts and understand what is happening. Again I will not post to you after. I posted this to Tomek in
 Quoting: Theresa


I think it's great that you're trying to help Tomek. I could never understand what he was trying to say. I know he has so much he could tell us if we could only understand.
But unfortunately we each have a language barrier.

We cannot speak polish and he has a hard time with english. So much so, that none of us understand him.Tomek, I do not think you're stupid in anyway. If you would allow Theresa to help you, then I would love to here what you have to say.
Dreams will begin as they fade into chaos.
Random

User ID: 216113
Ireland
03/29/2007 01:33 PM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
I like Tomek, he can be very entertaining, but one simply cannot make plain sense of the vast majority of his posts. Nevertheless, this is a noble thing you are doing, Theresa...
Anonymous Coward
User ID: 127592
Canada
03/29/2007 03:55 PM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
Tomek is a troll.
Stay away from his bridge, it's shaky.
Super Structure nli
User ID: 216117
United Kingdom
03/29/2007 03:59 PM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
Very concerned for him sometimes as Tomek gives out personal stuff phone nos. emails and addresses sometimes. Very dangerous on an open internet. We all appreciate you Tomek.
Thanatos

User ID: 159000
United States
03/29/2007 04:01 PM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
Darkness only thinks it holds some kind of keyGo away woman you are not only stupid but you keep the key of the ignornace on your tongue .
 Quoting: Tomek 189887


Ty ssa&#263;.
Rarrgh!
Anonymous Coward
User ID: 197096
United States
03/29/2007 04:01 PM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: TOMEK
Good God!!

Don't encourage the Tomek. He does this on several forums and has come no further in trying to be understood than when he started with this tripe over a year ago.

He's trying to pull anyone into his realm which is nothing but confusion.


News