Godlike Productions - Conspiracy Forum
Users Online Now: 1,943 (Who's On?)Visitors Today: 597,240
Pageviews Today: 834,558Threads Today: 287Posts Today: 4,030
07:20 AM


Back to Forum
Back to Forum
Back to Thread
Back to Thread
REPORT ABUSIVE REPLY
Message Subject THE SUN REVOLVES AROUND THE EARTH.
Poster Handle Rosita.V
Post Content
Přiznám se , že jsem nebyl na www.veda.harekrsna.cz po dlouhé době, ale to byla jiná radost vidět, to je takdůležité téma, a ignoroval tak mnoho , dokonce i profesionálů . Děkuji vám pomoci , aby si lidé více uvědomili možných problémů . Přeji Vám hodně štěstí!
 
Please verify you're human:
Reason for reporting:News
We're dropping truth bombs like it's the end of days!