Godlike Productions - Conspiracy Forum
Users Online Now: 1,975 (Who's On?)Visitors Today: 21,777
Pageviews Today: 31,627Threads Today: 5Posts Today: 125
12:15 AM


Back to Forum
Back to Forum
Back to Thread
Back to Thread
REPORT COPYRIGHT VIOLATION IN REPLY
Message Subject THE SUN REVOLVES AROUND THE EARTH.
Poster Handle Rosita.V
Post Content
Přiznám se , že jsem nebyl na www.veda.harekrsna.cz po dlouhé době, ale to byla jiná radost vidět, to je takdůležité téma, a ignoroval tak mnoho , dokonce i profesionálů . Děkuji vám pomoci , aby si lidé více uvědomili možných problémů . Přeji Vám hodně štěstí!
 
Please verify you're human:
Reason for copyright violation:News
We're dropping truth bombs like it's the end of days!