Godlike Productions - Discussion Forum
Users Online Now: 963 (Who's On?)Visitors Today: 241,701
Pageviews Today: 409,204Threads Today: 151Posts Today: 2,899
06:27 AM


Rate this Thread

Absolute BS Crap Reasonable Nice Amazing
 

"Ptydepe" is a new language in Vaclav Havel's The Memorandum.

 
Anonymous Coward
User ID: 76782506
United States
07/20/2018 08:40 PM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
"Ptydepe" is a new language in Vaclav Havel's The Memorandum.
It goes...
Ptydepe mělo v prostředí děje hry zajistit štěstí vyloučením emocionality, nepřesností, mnohoznačnosti atp. Ptydepe bylo vyvinuto ryze vědecky, tak, aby eliminovalo dvojznačnosti a možné omyly z přeslechnutí stejně nebo podobně znějících slov. Podle hry se každé slovo ptydepe od těch ostatních musí lišit minimálně o 60 %. Délka slov byla vybrána podle četnosti, s kterou se v mluvě vyskytují. Nejdelší slovo v ptydepe označuje rorýse říčního (fiktivní živočišný druh) a sestává z 319 písmen. Nejkratším slovem je naopak gh, které označuje „cokoli“ a pro případ, že by se našlo slovo pro obsažení obecnějšího významu než „cokoli“, bude mu v ptydepe přiřazeno f.
Anonymous Coward
User ID: 76539238
Canada
07/20/2018 11:53 PM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: "Ptydepe" is a new language in Vaclav Havel's The Memorandum.
K̓alhwá7alap nsnekw̓núk̓wa7. Nilh ts7a ta nqwal'úttensa i St̓át̓imca. Wá7lhkalh xát̓minem kws zwatenítas ta nqwal̓utteníha i stsmal̓tlhkálha.

GLP